Print this page

Telefon: 930 41 112 (leiar)
epost: msml.leiar@gmail.com
c
c

Leiar: Torill Myrtveit Fjeld

Manger Skulemusikklag
Postboks 50
5931 MANGER

Org.nr. 971 535 032

Kontonummer: 3636.07.01845